Strona główna Kontakt

Kontakt

UNIVAR Solutions Sp. z o.o.
Macierzysz, ul. Sławęcińska 14
05-850 Ożarów Mazowiecki

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000102371
NIP 527-01-03-959
Wysokość kapitału zakładowego 2.515.000,00 zł.

Konto: ING Bank Śląski S.A.
38 1050 1025 1000 0023 2630 9180 (PLN)

Biuro handlowe (adres do korespondencji):

UNIVAR Solutions Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 70
01-337 Warszawa
T: +48 22 2793 571
F: +48 22 468 1570
@: biuro@UnivarSolutions.com

 

Telefony bezpośrednie do działu materiałów pomocniczych dla przemysłu
Krzysztof Mikulski
Business Manager-Industrial Consumables 
tel. +48 22 2793 577   +48 603 194 875
krzysztof.mikulski@univarsolutions.com
Olgierd Łukasiak
Sprzedaż & Serwis narzędzi Dynabrade/Mat. ścierne
tel. +48 22 2793 575   +48 605 957 557
olgierd.lukasiak@univarsolutions.com
Ewa Krzyszpin
Sprzedaż/obsługa klienta
tel. +48 22 2793 571   +48 505 040 146
ewa.krzyszpin@univarsolutions.com
Krzysztof Kucharski
Dow Corning/Molykote
tel. +48 605 543 376
krzysztof.kucharski@univarsolutions.com
Łukasz Zych
Magazyn
tel. +48 695 938 224
lukasz.zych@univarsolutions.com
Waldemar Zawadka
Filtracja cieczy przemysłowych, chłodziwa; 
Myjki natryskowe - serwis, sprzedaż;
tel. +48 22 2793 574   +48 603 194 879
waldemar.zawadka@univarsolutions.com
Zbigniew Chruścicki
Dow Corning/Molykote
tel. +48 607 041 894
zbigniew.chruscicki@univarsolutions.com
 
Wojciech Mruszczyk
Regional Manager - Moto Industry
tel. +48 601 912 224
wojciech.mruszczyk@univarsolutions.com